Shopping cart

Polityka Prywatności

shape_2 1
Data wejścia w życie: kwiecień 2024 r.

Polityka Prywatności Tire Pro Service

1. Wprowadzenie

Tire Pro Service („my”, „nas”, „nasza firma”) zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz korzystających z naszych usług. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje dane osobowe, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

2. Jakie Dane Osobowe Zbieramy

Podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług, możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Dane dotyczące pojazdu: Typ pojazdu, model, rok produkcji.
 • Dane dotyczące usługi: Informacje o wykonanych usługach, historii napraw.
 • Dane z formularzy kontaktowych i zapytań: Treść zapytania, dane kontaktowe.
 • Dane techniczne: Adres IP, dane o przeglądarce internetowej, czas odwiedzin na stronie.

3. Jak Wykorzystujemy Zebrane Dane

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • Świadczenia usług wulkanizacyjnych i serwisowych.
 • Odpowiadania na zapytania i komunikację z klientami.
 • Prowadzenia działalności marketingowej, o ile wyrazisz na to zgodę.
 • Ulepszania naszej strony internetowej i usług.

4. Udostępnianie Danych Osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 • Dostawcom usług: W celu realizacji usług na nasze zlecenie, np. serwisom IT.
 • Wymóg prawny: Gdy jesteśmy zobowiązani przez prawo do udostępnienia danych.
 • Ochrona praw: Do ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa.

5. Przechowywanie i Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, modyfikacji czy ujawnieniu danych.

6. Twoje Prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej.

8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie pełnej transparentności dotyczącej przetwarzania danych osobowych i jest zgodna z wymogami RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w Polsce i Unii Europejskiej.